Tiefziehen
 Česky
 Française
 Deutsch
 Italiano
 русский язык
 English
Precizní vakuové tvarování

Tvarování za tepla je nejstarší a nejběžnější používanou metodou pro tvarování materiálů do trojrozměrných forem, datuje se od dob starověké Mikronésie a Egypta.

Vakuové tvarování je nejběžnější způsob tepelného tvarování, kdy jsou ploché plastové desky zahřáty na teplotu potřebnou pro tvarování a jsou pomocí vakua natahovány přes formu nebo do formy, dokud nezískají požadovaný tvar. Na závěr je vytvarovaný díl ochlazen.

Produkty vakuového tvarování jsou všude kolem nás a hrají podstatnou roli v našem každodenním životě, od jednoduchých plastových obalů k členitým interiérům automobilů, vlaků, lodí či letadel. Velká oblíbenost souvisí s tím, že vakuové tvarování je nejekonomičtějším způsobem výroby těchto produktů. Rychlé zahájení výroby, nízké náklady na zhotovení nástrojů, efektivní výroba prototypů, možnost zpracování různorodých materiálů, to jsou jen některé z důvodů, proč je vakuového tvarování preferovanou metodou tváření plastů. Je to oblíbená metoda jak malých dílen, tak velkých průmyslových výrobců.

Lidé se často domnívají, že vakuové tvarování nemůžeme využít u výrobků, kde potřebujeme dosáhnout přesných rozměrů. Není tomu ale tak. Různé strukturované negativní formy, stabilní výrobní proces, přesný výpočet materiálu s ohledem na jeho vlastnosti, CNC frézování a související procesy dohotovení výrobku, dělají z vakuového tvarování precizní technické průmyslové odvětví. 

Firma Plastic Systems s.r.o. se skládá z týmu více než padesáti talentovaných lidí s dlouholetými zkušenostmi v oboru tvarování dle specifikací zákazníků. Náš úspěch a dobrá pověst jsou závislé v první řadě na našich zaměstnancích, na jejich řemeslné zručnosti a schopnosti dynamického řešení zadaných úkolů.

Vakuové tvarování ISO 9001:2008
Vakuové tvarování Firma

Společnost Plastic Systems s.r.o. je držitelem certifikátu pro řízení managementu jakosti ISO 9001:2008. Společnost byla založena v roce 1993 a nabízí kompletní výrobní proces od konceptu až po hotové výrobky. Naše středoevropská výrobní provozovna, rozléhající se na více než 5000 čtverečních metrech, leží v malebné části České republiky v Národním parku Šumava. Díky této poloze je během jednoho dne dostupná pro více než 70% evropské populace.

Jsme si vědomi důležitosti výrobních termínů našich zákazníků a proto pracujeme podle přísných výrobní plánů. Jen tak můžeme dodržet termíny, které jsou sjednávány již ve fázi objednání. Náš závod je v provozu 24 hodin denně, což nám umožňuje pružně se přizpůsobit urgentním objednávkám nebo jejich případným změnám. Poskytneme vám tak vyšší míru jistoty, že vám budeme moci v případě vašeho požadavku poskytnout okamžitou podporu nebo pomoc.

Naším cílem je dodávat vám výrobky v souladu s dohodnutým termínem a efektivním využitím nákladů na výrobu. K dosažení tohoto cíle se obracíme na odborné znalosti našeho týmu, abychom rozčlenili jednotlivé fáze výroby nutné k dokončení daného projektu. Na konkrétním výrobku se mohou podílet designéři, programátoři, specialisté na výrobu forem a přípravků, lisaři, frézaři, pracovníci montáže, osoby zodpovědné za kontrolu kvality a další. Důležitý je výběr vhodných plastových desek a pomocného materiálu pro váš výrobek, vše musí být řádně zkalkulováno a včas objednáno.

Ke koordinaci celého procesu a plánování, je ke každému výrobku přidělen projektový manažer. Vám přidělený produktový manažer je člověk, který rozumí vašim požadavkům a potřebám, má přehled o celém procesu a je v konečném důsledku zodpovědný za termíny a kvalitu výsledného produktu. Je to člověk, se kterým můžete mluvit kdykoliv, pokud jde o všechny aspekty projektu. Mimo jiné je zodpovědný za to, aby zajistil předání veškerých informací příslušným členům našeho týmu.

My v Plastic Systemsu jsme přesvědčeni, že je počáteční plánování a pečlivé hodnocení klíčem k zefektivnění výrobního procesu, k udržení nízkých nákladů a předcházení možných problémů.

Níže je uveden stručný popis procesů výroby společný pro většinu výrobků:

Design

Adekvátní, detailní výkres produktu je nezbytná a časově úsporná fáze pro každý projekt. Z těchto výkresů vytvářejí naši CAD inženýři 3D modely a počítačové programy pro výrobu prototypů, lisovacích a / nebo frézovacích forem pro konečný produkt. Důležité je, aby výkresy obsahovaly detailní specifikace a tolerance, které jsou pro nás nezbytné k zajištění kvality během celého procesu.

Výroba prototypů

Pro zahájení produkce a výrobu prvních kusů nebo z jiných důvodů, nemusí být počítačový 3D model dostačující. Pokud se zákazník rozhodne, může se nejprve vyrobit prototyp připravovaného výrobku. Ačkoli mnohé procesy při výrobě prototypu zůstávají stejné, lisovací forma pro tento účel může být vyrobena z řady levných materiálů, jelikož její využití bude jen dočasné.

Příprava nástrojů

Proces přípravy forem je relativně nákladná fáze celého projektu, zejména pokud jde o menší zakázky. Konstruujeme pozitivní a negativní vakuové tvarovací formy s vnitřním chlazením nebo bez něj. Využíváme široké škály materiálů, od oceli nebo hliníku po dřevo či sádru. Výběr správného typu formy a vhodného materiálů pro její zhotovení, je rozhodující pro udržení nízkých nákladů na výrobu.

Materiálové hospodářství

Plastová deska činí u většiny výrobků mezi 30% až 50% konečné ceny produktu. Stanovení druhu, velikosti, síly, kvality a výrobce materiálu je velmi důležité. Pomůžeme vám vybrat správný materiál za nejlepší cenu. Provedeme výpočet spotřeby materiálu, plánování, nákup, kontrolu kvality a skladování.

Vakuové tvarování

Při procesu vakuového tváření jsou využívány dovednosti našich pracovníků, ti optimalizují tento proces tak, aby při odpovídajícím nastavení času byla zachována stejná kvalita během celého procesu lisování. Naši lisaři čerpají z mnohaletých zkušeností a jimi zaznamenaných dat, aby bylo pro váš výrobek dosaženo optimálního postupu.

CNC frézování

U mnohých námi vylisovaných výrobků je požadováno odstranění okrajů zbylých po tvarování nebo upravení kontur na konkrétní rozměry. Používáme řadu tří, čtyř a pěti-osých počítačem řízených CNC fréz pracujících s přesností na 1/10 milimetru. Provozujeme i CNC soustruh na výrobu všech malých částí, které mohou být součástí konečného výrobku.

Související procesy

Plastic Systems s.r.o nabízí kompletní řadu dalších výrobních operací ke kompletaci a dokončení celého projektu. Váš produkt může vyžadovat některý z mnoha dalších procesů, jako je lepení, lakování, tisk nebo montáž. V případě potřeby můžeme také obstarat speciální obaly a zajistit přímou distribuci k vašim zákazníkům.

Kontrola kvality

Kontrolu kvality uvádíme na posledním místě a je opravdu poslední fází každého procesu pro všechny námi vyrobené produkty. Faktem je, že kontrola kvality je nedílnou součástí každého procesu od samého počátku až po jeho ukončení. Naše kontrola kvality zahrnuje vedoucí výroby a personál obsluhy strojů, kteří neustále průběžně monitorují a kontrolují všechny pracovní úseky, aby byla dodržena úroveň kvality dohodnutá s našimi zákazníky.


Budeme se těšit na budování obchodního vztahu s Vámi a Vaší společností.

 

Plastic Systems s.r.o.
Pražská 250
342 01 Sušice
 
   
tel.:
 
+420 376 524 482
Fax.:
 
+420 376 522 341
e-mail:
 
Plastic Systems email
     

 


Domů Podmínky použití Ochrana osobních údajů Kontaktujte nás