ABS Thermoplaste Tiefziehen
 Česky
 Française
 Deutsch
 Italiano
 русский язык
 English
ABS Thermoplast
Vacuum formed from ABS plastic
ABS   - akrylonitril butadien styren

ABS je polymer akrylonitrilu, butadienu a styrenu. Obvykle se skládá z přibližně poloviny styrenu a druhé poloviny tvořené stejným dílem butadienu a akrylonitrilu. Akrylonitril a styren zajišťují chemickou odolnost, tvrdost a odolnost vůči teplu, butadien zajišťuje odolnost proti nárazu.

Kopolymery styren - akrylonitril (SAN) se používají již od roku 1940. Díky větší pevnosti oproti styrenu nacházejí široké využití. Během výzkumných prací vycházejících z válečného programu zaměřeného na výrobu velkého množství syntetického kaučuku došlo k přidání butadienu jako třetího monomeru. Tak se zrodil plast se zkratkou ABS. V roce 1948 byl ABS patentován a následně v roce 1954 byl společností Borg-Warner Corporation uveden na trh. Jeho variabilita a snadné zpracování činí z ABS v současné době nejpoužívanější plastovou hmotu.

ABS vlastnosti

Akrylnitril - butadien - styren má vysokou pevnost v tahu, rozměrovou stálost, tvrdost povrchu a tuhost v širokém rozsahu teplot. Určité druhy vykazují dobrou rázovou pevnost při nízkých teplotách od -40 °C. Je flexibilní, chemicky odolný, má lesklý povrch a relativně nízké výrobní náklady. ABS se proto používá v široké škále produktů, od hraček až po díly pro automobilový průmysl.

Přidáním různých látek v určitých poměrech dosáhneme různých druhů ABS, které mají celou řadu požadovaných vlastností, např. zvýšenou odolnost proti nárazům, houževnatost a tepelnou odolnost. Je možné přidat přísady pro ochranu proti ultrafialovému záření, látky zabraňující hoření (samozhášecí schopnost) nebo galvanické látky. ABS je snadno mísitelný s jinými polymery jako je polyvinylchlorid, polykarbonát nebo polysulfon, což dále zvyšuje rozsah užitných vlastností.

Konečné vlastnosti ovlivňují do jisté míry i to, za jakých podmínek musí být materiál nahříván a ochlazován při procesu tepelného tvarování. Formování ABS při vysokých teplotách zvyšuje lesk a tepelnou odolnost, tvarování při nízkých teplotách přináší vyšší odolnost proti nárazu a pevnost.

Neupravený plast z ABS má neprůhlednou bílou nebo krémovou barvu, lze jej snadno obarvit různými pigmenty a barvivy. ABS může být potažen lakem, chrómem nebo natřen akrylem či polyesterem. ABS desky mohou být k sobě navzájem lepeny pomocí různých lepidel nebo látek obsahujících rozpouštědla nebo mohou být přilepeny na jiné materiály pomocí polyuretanu či epoxidu.


ABS využití

ABS je díky své univerzálnosti světově nejpoužívanější technický plast, je využíván pro široký okruh produktů.

Tuhost, síla a vysoce kvalitní povrchová úprava ABS stojí za tím, že je to velice oblíbený materiál pro výrobu plastových částí spotřebního zboží. Vyrábí se z něj např. malé kuchyňské spotřebiče, interiéry lednic, mobilní telefony, počítače, tiskárny, kufry a kancelářské stroje. Sportovní a bezpečnostní přilby, stejně tak jako mnohé další sportovní vybavení bývají také vyrobeny z termoplastů Akrylonitril - butadien - styrenen.

Ostré a živé barvy ABS plastů dávají velké možnosti výrobcům hraček po celém světě. Výrobce slavné stavebnice LEGO používá k výrobě barevných zámkových plastových cihel ABS již od roku 1963. Mnoho hudebních nástrojů nebo jejich částí, jsou také vyrobeny z ABS, např. klarinety, flétny a klavíry.

Vzhledem ke schopnosti přizpůsobení ABS požadavkům jako je tepelná odolnost, elektrická izolace, pevnost v tahu, rozměrová stálost, tvrdost povrchu, samozhášecí schopnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, je ABS používán ve značně velkých výrobních odvětvích. Mezi nejdůležitější patří automobilový a letecký průmysl. Komponenty pro interiéry i exteriéry automobilů, lodní trupy, interiéry letadel a velké díly pro obytná rekreační vozidla, to jsou jen některé z mnoha možností využití pro ABS plasty.Other common thermoplastics


HDPE Polyethylen vysokohustotní
LDPE Polyethylen nízkohustotní
PC Polykarbonát
PET polyethylentereftalát
PMMA polymethylmetakrylát
PP polypropylen
PS polystyren
PVC polyvinylchlorid
Vacuum formed from ABS plastic


Domů Podmínky použití Ochrana osobních údajů Kontaktujte nás