Kunststoff Tiefziehten
 Česky
 Française
 Deutsch
 Italiano
 русский язык
 English
Podmínky použití

Jsme nezávislá soukromá společnost, která se zabývá poskytováním informací a služeb v oblasti vakuového tvarování a vakuových forem. Jsme si vědomi důležitosti námi podaných informací a možnosti jejich využití pro vakuové tvarování a to jak pro soukromé, tak profesionální účely.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme se vědomě rozhodli, že nebudeme bránit ani omezovat šíření informací obsažených na těchto stránkách. Vytvoření tohoto obsahu vyžaduje hodně času a energie. Vyhledáváme podporu pro naši práci a pokud čerpáme z jiných materiálů, uznání jejich autorství potvrzujeme tím, že citujeme URL, odkud byly získány.

Pro kompletní pravidla a podmínky používání webových stránek plasticsystems.cz a jejich subdomén, pro jednotlivce nebo organizace, připojujeme obchodní podmínky.


Podmínky používání


Všeobecné obchodní podmínky

Termín "webové stránky" se vztahuje na stránky plasticsystems.cz a všechny sub-domény, které jsou přes ně přístupné. Termín "vy" se vztahuje na uživatele nebo návštěvníky webových stránek. Termín "materiály" se vztahuje na veškerý obsah na těchto webových stránkách, včetně designu, uspořádání, vzhledu, textu, grafiky, obrázků, log, ikon, souborů dat, softwaru, audia a / nebo videa.

Svým přístupem, prohlížením nebo použitím stránek plasticsystems.cz, souhlasíte bez omezení či výhrad s dodržováním "Všeobecných podmínek" uvedených níže. Souhlasíte, že jste odpovědni za soulad s místními zákony, které společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů řídí náš vztah s vámi ve věci používání webových stránek plasticsystems.cz. Při přístupu k sub-stránkám, které jsou přístupné prostřednictvím plasticsystems.cz, přijímáte podmínky konkrétních sub-stránek, které by měly mít své vlastní podmínky použití. Prosíme, pečlivě si je přečtěte.

Licence k použití

Je povoleno kopírovat a / nebo rozšiřovat materiály zobrazené na těchto stránkách pro veřejné použití, ale pouze při použití v souladu s těmito "Podmínkami použití". To také znamená, že pokud takový materiál použijete, musíte citovat, že tento zdroj pochází z plasticsystems.cz a musíte připojit odkaz ve formě názvu našich webových stránek plasticsystems.cz. Nesmíte upravovat nebo vymazávat jakékoliv části související s logem naší společnosti. Materiály jsou k dispozici pouze pro soukromé potřeby, nelze je kopírovat a distribuovat pro komerční využití.

Jedná se o poskytnutí licence, nejedná se o převod vlastnického práva. Na základě této licence není povoleno:

• používání webových stránek nebo materiálů na nich obsažených pro jakékoli komerční účely nebo za účelem dalšího prodeje;

• pokoušet se o dekompilaci nebo reverzi jakéhokoliv softwaru obsaženého na našich internetových stránkách;

• extrahovat z jakékoli části těchto webových stránek záložku "frame" (rámy) nebo techniky rámů;

• vytvoření jakýchkoli odvozenin našich webových stránek, materiálů na nich obsažených nebo jejich části, pomocí "dolování" dat, použitím robotů nebo podobnými technikami shromažďování údajů a extrahování;

• Odstraňovat jakákoli autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy z těchto materiálů;

Porušením některé z těchto podmínek použití bude licence k používání automaticky ukončena vlastníkem plasticsystems.cz. Při porušení licence je nezbytné, zlikvidovat všechny získané materiály bez ohledu na to, zda jsou v papírové nebo elektronické podobě. Všechny materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny příslušnými zákony, včetně mezinárodních autorských práv a zákonů. Všechna neautorizovaná použití a porušení licence mohou být řešena soudní cestou a vést tak k uplatnění nároku na náhradu škody.

V případě, že nesouhlasíte s některou z výše uvedených podmínek, není vám povoleno stránky používat ani k nim přistupovat.

Prohlášení

Materiály na stránkách plasticsystems.cz jsou poskytovány bez záruky. Vašim použitím materiálů uvedených na těchto webových stránkách, nenese naše společnost za tento obsah žádnou odpovědnost. U informací uvedených prostřednictvím plasticsystems.cz a všech stránek spojených s těmito stránkami, nezodpovídáme za přesnost, časový plán, prosperitu a výkon, očekávané výsledky, spolehlivost použitých materiálů a servis služeb.

Omezení

Plasticsystems.cz nebo s touto společností spojené osoby, nejsou v žádném případě odpovědné za případné škody zahrnující škody ze ztráty dat, ušlého výdělku nebo přerušení obchodu společnosti z důvodu přerušení provozu našich webových stránek. A to ani v případě, že Plasticsystems.cz nebo jeho pověřený zástupce oznámil ústně nebo písemně na možnost vzniku takových škod. Neboť některé právní výklady nepovolují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemuselo by se na vás toto omezení vztahovat.

Opravy a doplnění

Naše webové stránky mohou mít technické, písemné, fotografické nebo jiné chyby. Plasticsystems.cz nezaručuje, že tyto materiály budou vždy přesné, úplné a aktuální. Plasticsystems.cz může udělat jakékoliv změny v materiálech obsažených na webových stránkách a to bez předchozího upozornění. Společnost není povinna stránky pravidelně aktualizovat a provádět jejich údržbu.

Odkazy

Plasticsystems.cz nepřezkoumává obsah jednotlivých internetových odkazů zobrazených na svých webových stránkách a není proto odpovědný za obsah takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že s jeho obsahem naše společnost souhlasí. Použití takových odkazovaných stránek je na vaše vlastní riziko.

Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Přítomnost těchto odkazů neznamená, že plasticsystems.cz jejich obsah potvrzuje, doporučuje nebo za něj zodpovídá. Odkazy uvedené na stránkách plasticsystems.cz společnost nekontroluje a neposkytuje žádné záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané, týkající se přesnosti, zákonnosti, spolehlivosti či platnosti jakéhokoli obsahu takových stránek.

Redakční příspěvky a komentáře

Tato webová stránka může obsahovat redakční příspěvky a komentáře. Osobní názory vyjádřené v těchto komentářích a komentáře pohledu jednotlivých autorů, nemusejí nutně vyjadřovat názor plasticsystems.cz ani potvrzení nebo zastoupení plasticsystems.cz. Příspěvky a komentáře jsou holá fakta, mohou obsahovat dva zcela odlišné názory na stejné téma a neměly by být považovány jako náhrada rad kvalifikovaného odborníka. Plasticsystems.cz má podle svého uvážení možnost stanovit podmínky pro umístění příspěvků a komentářů uvedených na těchto stránkách. Vyhrazujeme si právo zamítnout, zrušit nebo odstranit redakční komentář a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Plasticsystems.cz nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazky vyplývající z příspěvků a komentářů zde publikovaných.

Elektronická komunikace

Pokud navštívíte naše stránky a použijete kontaktní formulář nebo nám napíšete e-mail, souhlasíte s tím, že s vámi budeme komunikovat elektronickou formou. Zároveň souhlasíte se všemi souvisejícími podmínkami.

Návštěvníci stránek plasticsystems.cz nám mohou zasílat svá hodnocení, náměty, osobní připomínky, nápady, komentáře, dotazy, podněty nebo jiný obsah či informace, pokud jejich obsah není nezákonný, vulgární, výhružný, urážlivý, nevhodný, narušující soukromí, porušující práva duševního vlastnictví nebo jinak poškozující pro třetí strany. Dále nesmí být vědomě připojovány materiály obsahující softwarové viry, řetězové e-maily, hromadná korespondence nebo jakékoliv jiné formy "spamů".

Webové stránky plasticsystems.cz mají právo, nikoli však povinnost, sledovat a upravovat nebo odstraňovat jakoukoli takovouto činnost nebo obsah. Zasláním vašich podnětů nebo materiálů, udělujete plasticsystems.cz souhlas, ne však výhradní právo, trvale bez omezení tyto materiály používat, reprodukovat, upravovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat takový obsah po celém světě ve všech médiích, pokud není stanoveno jinak. Zároveň udělujete souhlas s tím, že Plasticsystems.cz, jeho spolupracovníci a vlastníci sublicencí mají právo používat název, který jste předložili v souvislosti s takovým obsahem, pokud se tak rozhodnou. Potvrzujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte práva k obsahu, který jste zaslali, že obsah je přesný a že použitím obsahu nedojde k porušení pravidel nebo způsobení škody nějaké osobě či subjektu. Souhlasíte s případným odškodněním plasticsystems.cz za nároky vyplývající z obsahu nabídky. Materiály poskytnuté vaší osobou nesmí porušit žádná autorská práva. Plasticsystems.cz není odpovědný za žádný obsah přiložený vámi nebo třetí osobou.

Změny podmínek používání těchto stránek

"Podmínky používání" stránek plasticsystems.cz mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení změněny nebo upraveny. Jakékoli změny nebo úpravy vstupují v platnost ihned po zveřejnění. Následné používání webových stránek plasticsystems.cz bude představovat váš souhlas s těmito změnami a úpravami.

 

Domů Podmínky použití Ochrana osobních údajů Kontaktujte nás