PP Thermoplaste Tiefziehen
 Česky
 Française
 Deutsch
 Italiano
 русский язык
 English
PP Thermoplast
Vacuum formed from PP plastic
PP   - polypropylen

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer s širokým spektrem využití. Používá se jako obalový materiál, na výrobu textilií, na opakovaně použitelné nádoby, laboratorní zařízení, automobilové díly a mnohé další produkty. Jako jeden z polymerů vyrobených z monomeru propylenu, je odolný vůči řadě chemických rozpouštědel, kyselin a zásaditých látek.

Polypropylen byl objeven Paulem Hoganem a Robertem L. Banksem v roce 1951, když se pokoušeli vyrobit dimery a trimery ethylenu a propylenu, náhodně vyprodukovali krystalický a lineární polypropylen. Na počátku roku 1953 nechal tento proces patentovat Phillips Petroleum.

V roce 1954 polymeroval italský vědec Giulio Natta a německý chemik Karl Rehn poprvé krystalický izotaktický polymer dalšími reakcemi propylenu se stereospecifickým katalyzátorem chloridu titaničitého. Od roku 1957, po tomto inovativním objevu, následovala rozsáhlá komerční výroba izotaktického polypropylenu. Syndiotactický polypropylen byl poprvé polymerován Guilem Nattem a jeho spolupracovníky. V roce 1963 získal jak Karl Rehn tak i Giulio Natta Nobelovu cenu za chemii, Karl Ziegler za objevení prvních katalyzátorů na bázi titanu a Giulio Natta za použití těchto látek pro přípravu stereoregulerních polymerů.

Průmysl používá pro polypropylen různé obchodní názvy, jako jsou Herkulon, Moplen, Profax a další. Existují tři skupiny výrobků nabízených s následujícím podílem na trhu:

Homopolymer (HP): cca. 65-75%
Impact - copolymer (ICP): cca. 20-30%
Random - copolymer (RCP): cca. 5-10%

V roce 2001 bylo vyrobeno 30 milionů tun polypropylenu. V roce 2007 byl objem výroby již více než 45 milionů tun, což představovalo částku ve výši 47,4 miliard EUR.


PP vlastnosti

Polypropylen je velmi všestranný materiál a nabízí skvělou kombinaci vlastností mezi které patří např. tuhost v pevnost v ohybu. Je pevný, lehký a tepelně odolný. Kromě těchto a mnoha dalších vlastností, je snadno opracovatelný a může být použit pro celou řadu výrobních metod a využití.

Jeho výroba probíhá pomocí roztoku nebo suspenze v plynné fázi procesu, kde je monomer propylenu s pomocí katalyzačního systému vystaven teplu a tlaku. Polymerace je prováděna při nízké teplotě a tlaku, takže výsledný produkt je průsvitný nebo plně barevný. Aby se změnily vlastnosti plastu, musí být změněny katalyzační a výrobní podmínky.

PP nevykazuje žádné problémy s trhlinami při napínání, poskytuje vynikající elektrickou a chemickou odolnost při vyšších teplotách. Vlastnosti polypropylenu jsou podobné vlastnostem polyethylenu, jsou tam ale některé konkrétní rozdíly, jako je nižší hustota, vyšší bod tavení, vyšší tuhost a tvrdost. Aby byl polymer během zpracování chráněn a dosáhlo se vyšší užitné hodnoty u koncového uživatele, obsahují všechny komerčně vyráběné polypropylenové pryskyřice přidaná aditiva.

Na trhu jsou k mání různé úrovně kvality v závislosti na metodách zpracování a koncovém využití.


PP využití

Obecně mohou být homopolymery použity pro výrobky do domácnosti, zdravotní pomůcky, pouzdra či filmové pásky. Kopolymery se s oblibou používají pro výrobky vystavené chladu, jsou často používány pro chladící kontejnery, lodních trupy, zahradní nábytek a automobilové díly.

Vzhledem k tomu, že může být polypropylen vyroben ve vysoké úrovni čistoty, je vhodný pro použití v polovodičovém průmyslu. Díky své odolnosti vůči růstu bakterií, je vhodný pro použití ve zdravotnických zařízeních. Z polypropylenu vyrobené netkané textilie nebo lana, jsou používány v průmyslových odvětvích, jako je rybolov a zemědělství. Pro flexibilní obalový materiál (např. jogurtové kelímky, láhve na sirupy, apod.), v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví (např. drenážní potrubí, čerpadla) je polypropylen často tou nejlepší volbou.Other common thermoplastics


ABS akrylonitril butadien styren
HDPE Polyethylen vysokohustotní
LDPE Polyethylen nízkohustotní
PC Polykarbonát
PET polyethylentereftalát
PMMA polymethylmetakrylát
PS polystyren
PVC polyvinylchlorid
Vacuum formed from PP plastic


Domů Podmínky použití Ochrana osobních údajů Kontaktujte nás