PS Thermoplaste Tiefziehen
 Česky
 Française
 Deutsch
 Italiano
 русский язык
 English
PS Thermoplast
Vacuum formed from PS plastic
PS   - polystyren

Polystyren je vinylový polymer. Co se týče jeho struktury, je tvořen z dlouhých uhlovodíkových řetězců s fenylovou skupinou na každém druhém atomu uhlíku. Polystyren se vyrábí polymerací z monomeru styrenu.

Podobně jako některé jiné vynálezy, byl polystyren objeven náhodou. Německý farmaceut Eduard Simon objevil v roce 1839, při destilací monomeru styraxu, pryskyřici "Liquidambar orientalis" (orientální jantarový strom) a nazval ji styren. O několik dní později zhoustl styren do rosolovité konzistence. Simon předpokládal, že toto zahuštění vzniklo kvůli oxidaci a označil jej za oxid styrenu (styrenoxyd). V roce 1845 dokázal anglický chemik John Blyth a německý chemik August Wilhelm von Hofmann, že ke stejnému procesu došlo bez přítomnosti kyslíku a nazvali tuto látku metastyren. Pozdější analýzy došly k závěru, že byla tato látka chemicky totožná se styrenoxydem. V roce 1866 uznal Marcelin Berthelot přeměnu styrenu na metastyren jako polymerizační proces.

Trvalo zhruba dalších 50 let, než německý chemik Hermann Staudinger zjistil, že zahřátím styrenu odstartuje řetězovou reakci, která vytváří makromolekuly. Tak nakonec získala tato látka svůj současný název, polystyren. V roce 1922 publikoval Hermann Staudinger svou teorii o polymerech. Tvrdil, že přírodní kaučuk získává svou pružnost díky dlouhým opakujícím se řetězcům monomerů a že jsou materiály vyrobené pomocí tepelného zpracování styrenu podobné kaučuku. V roce 1953 získal Hermann Staudinger za svůj výzkum Nobelovu cenu za chemii.

V roce 1931 byla zahájena výroba polystyrenu společností IG Farben v Ludwigshafenu v Německu. Očekávalo se, že polystyren bude moci nahradit zinkové odlitky pro celou řadu využití. Výrobci byli úspěšní, vytvořili reakční nádobu k vytlačování polystyrenu skrz žhavou trubku za níž následovalo řezací zařízení. Tak se začal produkoval polystyren ve formě pelet.

Polystyren je jedním z nejvíce používaných plastů se spotřebou několika miliard kilogramů za rok.


PS vlastnosti

Polystyren je termoplast, který při pokojové teplotě zůstává v pevném nebo sklovitém stavu, při zahřátí na vyšší teplotu (cca 100 ° C) se stává tekutým a po jeho následném ochlazení se vrací zpět do pevného stavu. Čistý tuhý polystyren je tvrdý a bezbarvý. Polystyren může být ale i průhledný nebo vyrobený ve spoustě různých barev. Pružnost polystyrenu je však omezená.

Výhody polystyrenu: je levný, pevný, transparentní, má dobrou rozměrovou stálost a snadno se tvaruje. Kromě toho disponuje dobrými elektrickými vlastnostmi, nízkými dielektrickými ztrátami a vynikající odolností vůči gama záření.

Nevýhody polystyrenu: je křehký, citlivý na UV degeneraci, je hořlavý a poskytuje nedostatečnou chemickou odolnost a to zejména na organické sloučeniny.


PS využití

S polystyrenem se setkáváme zcela běžně v našem každodenním životě. Kryt vašeho počítače je s největší pravděpodobností vyroben z polystyrenu, stejně tak jako z něj bývají vyrobeny modely aut.
Ve formě pěny je známý jako Styrofoam™, což je obchodní značka pěnového polystyrenu od firmy Dow Chemicals. Mimo jiné se polystyren používá na výrobu nápojových kelímků.

Polystyren (PS) je určen pro výrobky vyžadující vynikající elektrické a mechanické vlastnosti, stejně tak jako dobrou zpracovatelnost. Polystyren bývá zpravidla zpracováván technologiemi vstřikování, ale díky své vynikající tvárnosti může být opracován i jinými technikami, včetně vakuového tvarování, vyfukování, vytlačování či lisování. Typickými příklady jeho použití jsou kryty nádrží, izolátory, koaxiální kabely - separátory, trubky na agresivní kapaliny, stínidla, profily, kontejnery, zásobníky a obalový materiál.

Polystyren je nabízen ve dvou úrovních kvality:

General Purpose Polystyren (GPPS) - polystyren pro všeobecné použití - poskytuje dobrou odolnost vůči vodě, vynikající transparentnost a vysokou dielektrickou stabilitu. Je často používán pro vysokofrekvenční izolační desky, krycí vrstvy elektronických obvodů a jiné elektrické součásti.

High Impact Polystyren (HIPS) - polystyren pro speciální použití - poskytuje vyvážený poměr vlastností jako jsou houževnatost, tepelná odolnost, rozměrová stálost, snadná zpracovatelnost a zároveň nízká cena. Obvykle se používá na hračky, domácí potřeby, elektrické součásti a zařízení.Other common thermoplastics


ABS akrylonitril butadien styren
HDPE Polyethylen vysokohustotní
LDPE Polyethylen nízkohustotní
PC Polykarbonát
PET polyethylentereftalát
PMMA polymethylmetakrylát
PP polypropylen
PVC polyvinylchlorid
Vacuum formed from PS plastic


Domů Podmínky použití Ochrana osobních údajů Kontaktujte nás