PMMA Thermoplaste Tiefziehen
 Česky
 Française
 Deutsch
 Italiano
 русский язык
 English
PMMA Thermoplast
Vacuum formed from PMMA plastic
PMMA   - polymethylmetakrylát

PMMA (polymethylmetakrylát) je transparentní termoplast, běžně známý jako akrylátové sklo nebo akrylát. Často se používá jako alternativa ke sklu, protože je lehký a odolný proti rozbití. Z chemického hlediska se jedná o syntetický polymer methylmetakrylátu.

Historie vzniku PMMA je velmi dlouhá. V roce 1843 byla poprvé vytvořena kyselina akrylová. Kyselina methakrylová, získaná z kyseliny akrylové, byla vytvořena v roce 1865. Ester metylmethakrylátu vznikl reakcí mezi kyselinou methakrylovou a metanolem. V roce 1877 byl německými chemiky Fittigem a Paulem objeven polymerizační proces, který přeměňoval metylmethakrylát na polymetylmethakrylát.

V roce 1933 nechal německý chemik Otto Röhm patentovat plexisklo jako obchodní značku. První komerční výroba akrylátového bezpečnostního skla byla zahájena v roce 1936. Ještě v tomtéž roce, na výstavě v Berlíně, nazvané "Deutschland (Německo)" byly jedním z exponátů "skleněné housle". Byly vyrobeny z plexiskla, stejně tak jako okna "Zeppelin", která zde byla také prezentována. Oba tyto exponáty způsobily veliký rozruch. Během několika let před druhou světovou válkou, na střešní zahradě exkluzivního berlínského hotelu Eden, hrávali houslisté na tyto skleněné housle tzv. "Skleněný kvartet". Vždy, když byl Otto Röhm ve městě, vychutnával si poslech jejich tónů.

PMMA je nabízen pod různými obchodními názvy, např. Lucite, Perspex, Optix a to jsme jmenovali jen některé. V bývalých zemích RVHP byl nazýván jako Piacryl.

Začátkem roku 1930 byl PMMA představen společností Imperial Chemical Industries (ICI) jako lité plexisklo nazvané Perspex. Původně byl k dispozici pouze ve formě desek a litých tyčí. Byl používán pro výrobu různých produktů pomocí tepelného tvarování, mechanického obrábění a rytí. Díky své vysoké světelné propustnosti se stal vhodným materiálem pro světelné reklamy a displeje. Možností polymerovat methylmethakrylát do forem pomocí polymeru / monomeru, bylo dosaženo ideálního způsobu pro výrobu protéz a zapouzdřených částí na displejích. V roce 1939 byly vyrobeny první plastové kontaktní čočky z PMMA. V roce 1947 byla v Austrálii představena první akrylátová koupelová vana, ale bohužel trvalo dalších 10 let, než se objevily takovéto vany i v Evropě.

Dnes se PMMA používá více než kdy jindy. Navzdory tomu, že se jedná o jeden z nejstarších plastů, který se v současné době používá, zůstává stále materiálem pro širokou škálu použití. Mezi jeho velké přednosti patří odolnost vůči povětrnostním podmínkám a optická čirost.


PMMA vlastnosti

Hustota PMMA činí 1,17-1,20 g/cm3, což je méně než polovina hustoty skla. Má dobrou mechanickou odolnost, vyšší než sklo a polystyren, ale stále výrazně nižší než polykarbonát a některé další technické polymery. Světelná propustnost PMMA činí až 92% (při síle 3 mm), to dokazuje odrazem okolo 4% svého povrchu a to díky indexu lomu 1.4914 na 587,6 nm. Filtruje UV-záření na vlnových délkách přibližně 300 nm a někteří výrobci nátěrových hmot přidávají ochranné vrstvy nebo aditiva, aby byla zlepšena absorpce.

Povrch PMMA se smývá a rozpouští v různých organických rozpouštědlech. Vzhledem k jeho hydrolyzační esterové skupině, je jeho odolnost vůči různým jiných chemickým látkám nízká. Přesto je více ekologicky stabilní než většina ostatních plastů, které jsou často využívány pro venkovní použití.


PMMA využití

Vysoká průhlednost PMMA představuje ideální alternativu ke sklu, zvláště tam, kde jsou nárazy nebo hmotnost zásadním problémem. Kromě toho je PMMA kompatibilní s lidskou tkání a může tak být užitečným materiálem pro protézy a transplantace, zubní protézy, optické čočky, atd.

PMMA má také široké použití pro výrobky každodenní potřeby jako jsou tužky, vlasové spony, knoflíky, různé nádoby a další potřeby pro domácnost. Ve stavebnictví převládá využití PMMA pro vnitřní i venkovní osvětlení, signální ukazatele, nábytek, dělící příčky, solární kolektory, barevná skla do koupelen, atd. V elektronickém průmyslu je využíván pro rozvod světla pro podsvícení TFT-LCD a díky vyšší odolnosti proti nárazu je používán na optická média (CD, DVD).

Během druhé světové války bylo akrylátové sklo použito pro periskopy ponorek, okenní clony a prostory pro zbraně v letadlech.Other common thermoplastics


ABS akrylonitril butadien styren
HDPE Polyethylen vysokohustotní
LDPE Polyethylen nízkohustotní
PC Polykarbonát
PET polyethylentereftalát
PP polypropylen
PS polystyren
PVC polyvinylchlorid
Vacuum formed from PMMA plastic


Domů Podmínky použití Ochrana osobních údajů Kontaktujte nás